måndag 16 april 2012

Ta inte debatten

Jag tittar på Betnér direkt (som för övrigt är ett bra program) och det talas även där om att "ta debatten". Det är ett uttryck som liksom aldrig vill skrumpna ihop och dö. Jag tycker att Ali Esbati beskrev det väldigt bra, när han sa att tusen pers kan skriva samma sak i ett kommentarsfält, med slutklämmen att ingen vågar säga sådana saker i Sverige, och så fortsätter den allmänna uppfattningen vara att dessa åsikter inte får uttryckas. Det räcker med att ta sig en titt på riksdagens motioner för att inse att frågor om invandring debatteras. Jag vill till och med säga att det får oproportionerligt stort utrymme i media.

På sistone har jag hakat upp mig extra mycket på hur man väljer att uttrycka en ståndpunkt snarare än ståndpunkten i sig. Att "våga ta debatten" för åtminstone mina tankar till att ansluta sig till en debatt som redan finns där ute, vilket innebär att man debatterar på befintliga villkor.

Jag tror att det är viktigt att politiker motiverar politiska handlingar bättre än vad det görs idag. Det är viktigt i en demokrati att människor förstår de beslut som fattas av våra förtroendevalda, och att det handlar om aktiva beslut. Statsvetaren Svend Dahl pratade bl a om att globaliseringen; ett resultat av politiska handlingar, för ofta avfärdas som "någonting som bara händer".

Jag menar alltså inte att det finns saker som inte bör diskuteras. Det jag reagerar på är just uttrycket "att ta debatten", som i praktiken tycks betyda att man ska tvingas debattera på sina meningsmotståndares villkor. Jag tror inte att det bidrar till ett sundare debattklimat att jag försvarar invandringen som fenomen, när jag själv är av uppfattningen att det inte går prata om invandring som en ensam process. Detsamma gäller diskussioner om min feminism, där jag mer ofta än sällan aldrig kommer förbi stadiet då jag försvarar att jag ens väljer att kalla mig för feminist. Att "ta debatten" innebär inte automatiskt att vi får ett mer öppet och demokratiskt debattklimat, i och med att det kan leda till att alla diskussioner bara hamnar på den ena planhalvan.

Sammanfattningsvis får jag väl uppmana till att fortsätta motivera politiska handlingar, och att inte alltid ta debatten? Ungefär så.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar